Zavlažovanie futbalového ihriska a trávnikov

Zavlažovanie futbalového ihriska je pri štandardnom rozmere 105m x 68m riešené formou 24 postrekovačov, kedy je zabezpečené rovnomerné pokrytie celej plochy ihriska. Pri takomto riešení sú postrekovače rozmiestnené na dostrek do štvorcového sponu, čím sa znižuje riziko vzniku suchých miest. Pri tomto rozmiestnení dosahujeme pri zavlažovaní zrážkovú výšku 23mm/h.

Tento systém zavlažovania riešime najčastejšie v dvoch variantoch v závislosti od vodného zdroja.

Riešenie 1: Vodný zdroj disponuje výdatnosťou aspoň 11m3/h

V tomto prípade je možné systém vyskladať tak aby sme zavlažovali plochu dvoma zavlažovačmi súčasne. Každý postrekovač má svoj vlastný elektroventil, preto si vieme jednotlivé kombinácie kedykoľvek zmeniť v závislosti od potreby pre jednotlivé časti trávnika. Ďalšou výhodou tohto riešenia je už spomínané napojenie postrekovačov na samostatné elektroventily. To nám v budúcnosti (v prípade poklesu výdatnosti studne) umožňuje zavlažovať samostatne každým postrekovačom, kedy nám postačuje výdatnosť studne 5,5m3/h. Ďalšou veľkou výhodou je využitie riadiacej jednotky , ktorá je pripojiteľná na internet a tak je systém ovládateľný cez smartphone, navyše si jednotka dokáže sťahovať dáta o počasí z verejných meteo staníc na základe čoho sama upraví jednotlivé závlahové dávky.

Výhody:

  • zavlažujú dva postrekovače súčasne
  • možnosť navoliť si kombinácie postrekovačov
  • rýchlejšie zavlaženie ihriska
  • možnosť zmeny na zavlažovanie každým postrekovačom samostatne (nutná výmena riadiacej jednotky), nie je však nutný zásah do rozvodov potrubia.
  • možnosť ovládania cez smartphone v cene

Nevýhody:

  • vyššie nároky na zdroj vody a čerpadlo

Orientačná cena riešenia bez čerpacej techniky:

Cena materiálu bez DPH: 6 356 €
Cena inštalácie bez DPH: 3 315 €
Spolu bez DPH: 9 671 €
DPH 20%: 1 934,20 €
Spolu s DPH: 11 605,20 €

Riešenie 2: Vodný zdroj disponuje výdatnosťou menšou ako 11m3/h

V tomto prípade je možne zavlažovať súčasne len jedným postrekovačom nakoľko spotreba jedného postrekovača predstavuje 5,5m3/h. V tomto riešení už nie je v cene zahrnuté pripojenie na internet a teda ani vzdialené ovládanie, nakoľko je potrebné použiť inú riadiacu jednotku ako v prvom prípade. Je však možné dodatočne pridať sieťový komunikačný cartridge. Nevýhodou tohto riešenia je, že zavlažovanie ihriska trvá dvakrát dlhšie ako v predošlom prípade. Naopak výhodou je možnosť individuálnej závlahovej dávky pri každom postrekovači samostatne, čo je vítané najmä ak má podložie ihriska rôzne vlastnosti a trávnik si vyžaduje rozdielne závlahové dávky.

Výhody:

  • každý postrekovač zavlažuje samostatne
  • nižšie nároky na zdroj vody a na čerpadlo

Nevýhody:

  • dlhšie trvanie zavlažovania (dvojnásobok v porovnaní s riešením č.1)
  • absencia vzdialeného ovládania v cene (možnosť dokúpiť, cena cca 1 500€)

Orientačná cena riešenia bez čerpacej techniky:

Cena materiálu bez DPH: 6 124 €
Cena inštalácie bez DPH: 3 138 €
Spolu bez DPH: 9 262 €
DPH 20%: 1 852,40 €
Spolu s DPH: 11 114,40 €

Spomínané riešenia sú len dve z množstva dostupný riešení, avšak sú nami odporúčané a najčastejšie využívané. Ceny týchto riešení sú len orientačné, ktoré vychádzajú zo vzorového projektu. Uvedené ceny sú rátané výhradne za použitia značkových závlahových komponentov značky RAIN BIRD, ktorá ma vo svete zaujímavé referencie https://www.rainbird.eu/…site-reports?… V prípade záujmu vám vieme pripraviť rozpočet na mieru aj s čerpacou technikou.

Vzorový projekt

Na obrázku vidíte príklad projektu závlahy futbalového ihriska.

Futbalove_ihrisko_watermark

Upozornenie: na projekt závlahy sa vzťahuje autorské právo