Chemické prípravky na trávnik

Chemické prípravky na ošetrovanie futbalového trávnika

Totálne herbicídy – prípravky na ničenie nežiaducej vegetácie, používajú sa napríklad pre celkové odburinenie pôdy pred výsevom (napr. COSMIC, KAPUT GREEN, ROUND UP)

Selektívne herbicídy – prípravky na odstránenie burín z trávnika (napr. LONTREL, STARANE, BOFIX)

Fungicídy – prípravky proti hubovitým chorobám trávnika, tzv. plesniam (napr. AMISTAR, BUMPER)

Insekticídy – prípravky proti nežiaducemu hmyzu v trávniku ( napr. RELDAN, KARATE)

Príklad pre celoročnú údržbu trávnika na futbalovom ihriska

Marec: hnojenie, narezanie trávnika
Apríl: hnojenie
Máj: postrek selektívnym herbicídom, hnojenie
Júl: hnojenie
August: hnojenie, narezanie trávnika
September: hnojenie
November: hnojenie, postrek fungicídom