Rekonštrukcie futbalového ihriska a trávnikov

1. Dosev bezorebnou sejačkou

Túto operáciu doporučujeme v prípade potreby zahustenia existujúceho trávneho porastu.

Výhodou je vysoká účinnosť dosevu, osivo je priamo zapracované do trávnika špeciálnou sejačkou.

2. Prevzdušnenie trávnika narezaním

Táto operácia sa vykonáva s pomocou narezávača s hydraulickým prítlakom. Výhodou je rýchlosť, rovnomernosť a vysoká hustota narezania. Výsledkom je hustejší trávnik vďaka lepšiemu prísunu vzduchu, vody a živín ku koreňom trávnika.

3. Pieskovanie trávnika

Pieskovanie je zapracovávanie piesku do pôdneho profilu po narezaní. Používa sa hlavne na takých trávnych plochách, ktoré sú viac zaťažované.

Pieskovanie je zapracovávanie piesku (najlepšie kremenného), ktorého zrniečka majú priemer 2 mm, do pôdneho profilu po prevzdušnení. Používa sa hlavne na takých trávnych plochách, ktoré sú viac zaťažované. Cieľom je zlepšenie fyzikálnych charakteristík povrchovej časti vegetačného substrátu a zlepšenie podmienok pre odnožovanie tráv. Pieskovanie zlepšuje príjem vody z pôdy, zvyšuje poróznosť pôdy a znižuje možnosť tvorby prázdnych miest v trávniku a následne tvorbu buriny.

4. Výmena poškodeného trávnika

Na miestach, ktoré sú extrémne zaťažované ( napr. priestor pred bránou, penaltový bod), a nie je možné na nich trávnik zrekonštruovať, je potrebné aspoň raz ročne trávnik vymeniť.

Poškodené miesto sa odreže, vyrovná a položí sa nový trávnik. Nový trávnik možno zaťažovať už týždeň po výmene.